Spevnené plochy

Realizácia spevnených plôch – Turčianske Teplice